Del Barroc valencià: els frescos de Vidal, deixeble de Palomino

Aixecada sobre l’antic Decumano romà, Sant Nicolau és una de les 12 parròquies en què va quedar dividida la ciutat en temps de Jaume I. L’església, amb la seua estructura gòtica mediterrània i el seu aspecte interior barroc, presenta magnífics frescos atribuïts a Dionís Vidal que versen sobre la vida de Sant Pere Màrtir i Sant Nicolau. De la nostra mà podran desxifrar cadascuna de les escenes que versen sobre la vida de tots dos sants i sorprendre’s amb obres de grans pintors renaixentistes com ara Joan de Joanes o Rodrigo d’Osona.